.
Gửi người nào đó xa nhớ!

Nổi bật Gửi người nào đó xa nhớ!

Em thật sự không biết anh là ai? Anh tên gì? Đến từ đâu? Và bao nhiêu tuổi? Nhưng có lẽ em biết chắc một điều anh là người cuối cùng em chọn để bước cùng em đến suốt cuộc đời. Cám ơn anh ...