.
SMS – chuyện của tuổi 17 và tuổi 20

SMS – chuyện của tuổi 17 và tuổi 20

17 tuổi, lưu những tin nhắn rất đặc biệt vào một thư mục riêng rồi xem như kho báu. Xóa những tin nhắn bình - thường khác để dành lưu lượng mà lưu. Tối n&ag...