.
Tạm biệt anh

Nổi bật Tạm biệt anh

Anh à! Em không biết đây có phải là lần cuối cùng em khóc vì anh không nữa, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra em mong đây là lần cuối cùng em khóc cho lòng mình nhẹ nhàng hơn.Em đã hứa với bản thân m...