.
Sài Gòn... gần mà xa...

Tiêu điểm Sài Gòn... gần mà xa...

Chúng ta sống trong cùng thành phố như những cánh chim thiên diDẫu cùng một hướng nhưng chẳng thể nhận ra người kia từng bay qua vùng trời ấy...- Nguyễn Trường Phong ------------------------------------------...