.
Bỏ lại quá khứ chân trời mở rộng

Bỏ lại quá khứ chân trời mở rộng

Chia tay. Mọi người đều nhìn em lo lắng. Sợ em buồn. Sợ em nghĩ quẩn. Sợ em không điều khiển nổi những cảm xúc của bản thân mình. Ừ, buồn thì có chứ. Ai đi đ...