.
Nhạt

Nổi bật Nhạt

Có một ngày như thế!  Một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại chúc em một giấc ngủ ngoan... Một ngày em không nhớ anh đến cuồng quay, không mân mê nhữn...