.
Dành cho em ...

Tiêu điểm Dành cho em ...

Trong cuộc đời ai cũng phải trải qua nhiều biến cố của cuộc sống và lưu lại trong ta những hồi ức cho dù là ngọt ngào hay khổ đau. Nếu như trước đâu anh đã từng yêu người trước bằng tất c...